Showing 17–32 of 47 results

-14%
80.000 69.000

Chân tổ yến

Chân Yến Thô Loại 1

Giá từ: 1.650.000
Giá từ: 3.550.000

Tổ yến thô

Tổ Yến Thô Loại 1

Giá từ: 1.800.000
Giá từ: 1.700.000
-14%
80.000 69.000
-14%
80.000 69.000
-14%
80.000 69.000

Tổ yến thô

Tổ Yến Thô Loại 2

Giá từ: 1.600.000
Giá từ: 1.350.000
Giá từ: 2.550.000
-14%
-14%
80.000 69.000
Giá từ: 3.450.000
Giá từ: 3.250.000
Giá từ: 1.340.000