Showing 1–16 of 39 results

-7%
35.000 32.500
Giá từ: 1.050.000
-14%
80.000 69.000
-14%
80.000 69.000

Tổ yến sào

Tổ Yến Thô Loại 3

Giá từ: 1.390.000
-14%
80.000 69.000
Giá từ: 2.150.000
Giá từ: 5.900.000
Giá từ: 1.500.000
Giá từ: 1.850.000

Tổ yến thô

Tổ Yến Thô Loại 2

Giá từ: 1.600.000
-22%
45.000 35.000
-5%
25.500.000 24.170.000
Giá từ: 1.700.000
Giá từ: 3.550.000