Showing 1–16 of 47 results

-7%
35.000 32.500
Giá từ: 1.050.000
-22%
45.000 35.000
-14%
80.000 69.000
-11%
Giá từ: 1.750.000
Giá từ: 2.150.000
Giá từ: 1.500.000

Tổ yến sào

Tổ Yến Thô Loại 3

Giá từ: 1.390.000
Giá từ: 5.900.000
Giá từ: 1.850.000

Chân tổ yến

Chân Yến Thô Loại 1

Giá từ: 1.650.000
-14%
80.000 69.000
-14%
80.000 69.000